Projekt „Výzkum ekonomiky udržitelného cestovního ruchu„ se zabývá problematikou udržitelnosti z pohledu spotřebitele/turisty i podniku cestovního ruchu. Jeho hlavním předpokládaným výstupem je analýza spotřebitelského chování a chápání udržitelnosti, dále analýza trhu podniků nabízejících služby udržitelného cestovního ruchu v Olomouckém kraji a do třetice sběr ukazatelů k měření udržitelnosti v rámci podniků cestovního ruchu. Tyto výstupy budou využitelné jak pro účely měření samotných podniků cestovního ruchu, tak pro orgány státní správy a v neposlední řadě k navázání pro další vědce a vědecké analýzy. Cílem projektu je rozšíření poznatků o ekonomice udržitelného cestovního ruchu, poznání tzv. zelených spotřebitelů, jejich charakteristika a rozdělení a sestavení přehledu (mapy) udržitelných podniků cestovního ruchu pro Olomoucký kraj.

Datum realizace: od 1. března 2013 do 28. února 2014
Místo realizace: Olomoucký kraj
Grant: Interní grantová agentura Univerzita Palackého v Olomouci