Jedním z cílů projektů bylo popsání dobrých praktik udržitelnosti, které se vyskytují v podnicích cestovního ruchu v České republice. Výběr podniků byl náhodný. Osloveny byly podniky v dostupné vzdálenosti od Olomouce. Do finálních dobrých praktik se dostalo 7 podniků.

V jednotlivých praktikách lze listovat v odkazech níže. Fotky použité v praktikách jsou duševním vlastnictvím řešitelek projektu.