Ing. et Ing. Lucie Sára Závodná, Ph.D.
Univerzita Palackého v Olomouci
Filozofická fakulta
Katedra aplikované ekonomie
Křížkovského 12, Olomouc
e-mail: lucie.zavodna@upol.cz

Bc. Martina Goldová
Bc. Sylva Křenková