Výstupem projektu byly následující články:

  • Příspěvek na mezinárodní vědecké konferenci v Londýně
  • Odborná konference v Praze
  • 2 studentské příspěvky na konferenci Znalosti pro tržní praxi 2013
  • Zpracování případové studie a odeslání k publikaci do časopisu indexovaného v databázi SCOPUS

Články lze stáhnout zde:
ZÁVODNÁ, L.S. Critical Questions to Sustainability Definitions. First International Conference on Sustainable Human Development. Edited by Dr Tariq M Khan. Published by Eduserv Group Brunel Business School, Brunel University. 22-30 p. ISBN 978-0-9576287-1-7

ZÁVODNÁ, L.S. Venkovský cestovní ruch – analýza z Hostětína. In Hotelnictví, turismus a vzdělávání – Perspektivy 2020. 5. ročník Praha 2013. 396-405 s. ISBN 978-80-87411-53-7

ZÁVODNÁ, Lucie Sára; KŘENKOVÁ, Sylva. Možnosti segmentace turistů. In Znalosti pro tržní praxi 2013 Veřejná ekonomika – současnost a perspektiva. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci. S. 184-191. ISBN 978-80-87533-05-5

ZÁVODNÁ, Lucie Sára, GOLDOVÁ, Martina. Formování udržitelného chování turistů. In Znalosti pro tržní praxi 2013 Veřejná ekonomika – současnost a perspektiva. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci. S. 76-83. ISBN 978-80-87533-05

ZÁVODNÁ, L.S. Sustainable Tourism: a Case Study from the Czech Republic. (in print)